Μουσική βραδιά στον ελληνικό σύλλογο Στοκχόλμης

Αυτή την Παρασκευή στις 6 Φεβρουαρίου στις 20.00 μουσική βραδιά στον ελληνικό σύλλογο της Στοκχόλμης με ζωντανή μουσική.

Είσοδος 100 κορώνες.

Συνεχίζονται κάθε δεύτερη Παρασκευή στις 20.00, οι δημοφιλείς μουσικές βραδιές με ζωντανή μουσική.

21 Φλεβάρη ( η μουσική βραδιά στις 20 Φλεβάρη θα γίνει το Σάββατο στις 21 Φλεβάρη).

6 και 20 Μαρτίου

3 Απριλίου