Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του Συντονιστικού Οργάνου των Ομοσπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Ευρώπης

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΥΡΩΠΗΣ

 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

Συνεδρίασε την Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009, στη Φραγκφούρτη η Εκτελεστική Γραμματεία του Συντονιστικού Οργάνου των Ομοσπονδιών Ελληνικών Κοινοτήτων (ΟΕΚ) Ευρώπης.

 

Στην Εκτελεστική Γραμματεία των ΟΕΚ Ευρώπης συμμετείχαν ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, υπεύθυνος συντονισμού της Γραμματείας, ο Κώστας Δημητρίου, πρόεδρος της ΟΕΚ Γερμανίας, η Ευδοξία Πάντα, πρόεδρος της ΟΕΚ Βελγίου, ο Χρήστος Ζαμανάκος, μέλος του ΔΣ της ΟΕΚ Γερμανίας και ο Κομνηνός Χαϊδευτός, πρόεδρος της ΟΕΣΚ Σουηδίας.

 

Κατά τη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα εξής θέματα:

 

  1. Η οργάνωση και ο προγραμματισμός της ετήσιας Συνόδου των ΟΕΚ Ευρώπης που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25-26 Απριλίου του 2009.. Σχετικά με το θέμα αυτό τονίστηκε η ανάγκη της συμμετοχής όλων των Ομοσπονδιών και προς αυτήν την κατεύθυνση η Εκτελεστική Γραμματεία θα αναλάβει τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Βασικά θέματα της Συνόδου θα είναι οι επεξεργασία στρατηγικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο στα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες της Ευρώπης όπως παιδεία, εργασία κ.α.
  2. Ο προϋπολογισμός του Συντονιστικού Οργάνου και της Εκτελεστικής Γραμματείας για το έτος 2009.
  3. Η εκτελεστική γραμματεία εκφράζει τον προβληματισμό της για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Θεωρούμε ότι το ζήτημα της ψήφου δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο εκμετάλευσης από καμία πλευρά. Οι Ομοσπονδίες Κοινοτήτων έχουν διατυπώσει συγκεκριμένη πρόταση όπως αυτή διαμορφώθηκε στη σύνοδο τους πριν από ένα χρόνο στη Στογχόλμη.

 

Βόννη, 8 Φεβρουαρίου 2009

 

Καταγγελία για μαφιόζικες μεθόδους στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων στο Σαββατιάτικο σχολείο

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Εγώ ο Χριστόφορος Ζωτιάδης, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων Ελλήνων μαθητών Στοκχόλμης, καταγγέλω τα παρακάτω:

Όλη η καταγγελία στα ελληνικά θα δημοσιευτεί σε μερικές μέρες αλλά παρακάτω δημοσιεύεται όλο το γράμμα στα σουηδικά

 

För kännedom!

(Till Föräldrarna vid Grekiska Skolan i Stockholm)

Jag Christoforos Zotiadis, före detta ledamot i Grekiska Föräldraföreningen i Stockholm lämnar följande klagan för kännedom. Den 29 november 2008 avgick jag tillsammans med 5 medlemmar i styrelsen så att nyval kunde utlysas. Anledningen till detta var att ordföranden Ι.

 

Nikolaidis tillsammans med sekreteraren N. Mihopoulos och E. Nikolopoulos inte följde de beslut som togs på två tidigare årsstämmor (lO oktober 2007 samt 8 november 2008). Detta har hänt:1. Ovannämnda herrar nonchalerade, utan de övrigas styrelseledamöters vetskap, stämmornas tydliga beslut och genom osant intygande försökte de registrera sig själva hos Länsstyrelsen som skolans representanter vid det Grekiska Kulturhuset. Länsstyrelsen beslutade att inte byta ut de av stämmorna valda representanter.
2. De tre ovanståendes vägran att följa årsstämmornas samt föregående styrelsens beslut om Grekiska Föräldraföreningens ekonomiska medverkan i samordnarens seminarier.
3. Det egenmäktiga valet av biblioteksansvarig.

4. Försummelsen av för skolan viktiga problem såsom avsaknaden av skolböcker, större klasser, omgjorda klasser utan hänsyn till barnens behov mm mm.

5. En rad märkliga aktiviteter som ordföranden ägnat sig åt under hösten samt hans uppförande gentemot andra styrelsemedlemmar och föräldrar.

Några dagar efter min och de övriga 5 styrelseledamöternas avgång (29 nov.) blev jag uppringd av vice ordföranden i Grekiska Kulturhuset, Dennis Deboneras som bjöd in mig till ett möte på Grekiska Kulturhusets kontor. En aning försenad men väl framme möttes jag av följande personer: Från Grekiska Kulturhusets styrelse, Jean Kastrinakis, sekreterare, Dennis Deboneras, vice ordförande, Dimitrios Lekkos och Kyriakos Evangelou (delvis närvarande). Närvarande var dessutom från Grekiska Föräldraföreningen: Ilias Nikolaidis ordförande samt Evagelos Nikolopoulos styrelsemedlem.

Där krävde Jean Kastrinakis att jag skulle dra tillbaka min avgångsansökan, så att de närvarande skulle bibehålla kontrollen över skolans styrelse och därmed över Kulturhusets styrelse I annat fall hotade de mig med att jag skulle få stora problem både i mitt arbete och i mitt övriga liv. Gjorde jag dem till viljes så skulle de lämna mig ifred och trakasserierna skulle upphöra (sms, anonyma telefonsamtal, påhopp i olika bloggar etc). De betonade «att den som inte

är med oss är emot oss och att vi inte är ensamma utan att det finns fler personer bakom oss som inte syns och som du inte känner till». Vice ordföranden Dennis Deboneras tog fram ett maskinskrivet papper med tillbakadragandet av min avgångsansökan fårdigskriven. I närvaro av de ovannämnda pressades jag att skriva under detta papper. Dimitrios Lekkos gav mig en kopia av detta papper som jag har i min ägo.

Med tiden bestämde jag mig att låta sanningen komma fram genom att avslöja det hela vid Lördagens medlemsmöte i skolan, vid ÅSö Gymnasium, den 24/1-2009.
Xristoforos Zotiadis 24/1-2009