Διαδήλωση στις 15 Σεπτεμβρίου για την καπιταλιστική κρίση – Demonstration i protest mot kapitalismens kris och högerpolitik

När riksdagen öppnar den 15 september
anordnar Septemberalliansen en stor demonstration
i protest mot kapitalismens kris
och högerpolitik – i Sverige och EU. Vi
vägrar acceptera kapitalismens massarbetslöshet,
attacker på arbetsrätten och
kollektivavtalen, ökade klassklyftor och lönesänkningar,
sociala nedrustning och privatiseringar,
klimathot, rasism, deportation
av flyktingar och krigspolitik.
I stället krävs gemensam och massiv
kamp mot att krisens bördor läggs på arbetare,
arbetslösa, sjuka, fattiga unga och
gamla samt papperslösa.
Ingen ska behöva gå utan arbete när
vård, skola och omsorg måste rustas upp,
bostäder måste byggas och hela samhället
snarast måste befrias från koldioxidutsläpp
och miljöförstörelse.
Septemberalliansen är ett nätverk av aktiva
i lokala fack och andra sociala rörelser
och föreningar. Vi uppmanar hela fackföreningsrörelsen
att snarast samlas till en
landsomfattande protestdag med lokala
och regionala massprotester mot kapitalismens
massarbetslöshet och den orättvisa
krispolitiken.
Vi har inte råd att inte agera!

Όλοι στις 15 Σεπτεμβρίου, 5 η ώρα το απόγευμα, Sergels Torg στη διαδήλωση για την καπιταλιστική κρίση με σύνθημα «Αρνούμαστε να πληρώσουμε την καπιταλιστική κρίση».

Στις 15 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Σέργελς Τόργ θα γίνει μεγάλη διαδήλωση στη Στοκχόλμη με αφορμή την νέα περίοδο της σουηδικής βουλής  για την καπιταλιστική κρίση και ενάντια στην δεξιά πολιτική στη Σουηδία και την Ευρωπαική Ένωση.

Την διαδήλωση οργανώνει η συμμαχία του Σεπτέμβρη ( ένα δίκτυο με πρωτοβάθμια σωματεία, πολιτικές ομάδες και κόμματα, οργανώσεις αλληλεγγύης κλπ).

Τα ζητήματα που βάζει είναι:

– Υπεράσπιση των εργατικών δικαιωμάτων και κατά της ανεργίας

– Για ανάπτυξη του κοινωνικού κράτους και πρισσότερη δικαιοσύνη

– Για καλύτερο περιβάλλον

– Υπεράσπιση του δικαιώματος ασύλου στους πρόσφυγες – ενάντια στο ρατσισμό και τις διακρίσεις

– Διεθνή αλληλεγγύη – ενάντια στον ιμπεριαλισμό.

Περισσότερες πληροφορίες στο ιστολόγιο της συμμαχίας του Σεπτέμβρη

15 september 2009

VI VÄGRAR BETALA

KAPITALISMENS KRIS

Sergels torg tis 15 sept kl 17

När riksdagen öppnar den 15 september anordnar Septemberalliansen en stor demonstration i protest mot kapitalismens kris och högerpolitik – i Sverige och EU. Vi vägrar acceptera kapitalismens massarbetslöshet, attacker på arbetsrätten och kollektivavtalen, ökade klassklyftor och lönesänkningar, sociala nedrustning och privatiseringar, klimathot, rasism, deportation av flyktingar och krigspolitik.

I stället krävs gemensam och massiv kamp mot att krisens bördor läggs på arbetare, arbetslösa, sjuka, fattiga unga och gamla samt papperslösa. Ingen ska behöva gå utan arbete när vård, skola och omsorg måste rustas upp, bostäder måste byggas och hela samhället snarast måste befrias från koldioxidutsläpp och miljöförstörelse.

Septemberalliansen är ett nätverk av aktiva i lokala fack och andra sociala rörelser och föreningar. Vi uppmanar hela fackföreningsrörelsen att snarast samlas till en landsomfattande protestdag med lokala och regionala massprotester mot kapitalismens massarbetslöshet och den orättvisa krispolitiken.

Vi har inte råd att inte agera!

Demonstrationens 5 teman:

– För jobben, a-kassan och arbetsrätten

– För gemensam välfärd och rättvisa

– För klimatet och miljön

– För asylrätten och papper åt de papperslösa – mot rasism och diskriminering

– För internationell solidaritet – mot imperialism

Mer information på Septemberalliansens blogg