Οι προσπάθειες για το κλείσιμο του ελληνικού Σαββατιάτικου σχολείου συνεχίζονται

Σήμερα 21 Αυγούστου συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς στο Åsö gymnasium, τον χώρο του Σαββατιάτικου σχολείου και του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του ελληνικού σχολείου της Στοκχόλμης. Γύρω στους 90 γονείς συζήτησαν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την παρέμβαση της πρώην συντονίστριας, Σταυρούλας Κιούση. Κατέληξαν σε κάπιοες ενέργειες που θα γίνουν την επόμενη βδομάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβέρνησης από τις αρχές Αυγούστου έχει καταργηθεί η θέση του συντονιστή εκπαίδευσης Στοκχόλμης και άρα η κ. Κιούση δεν έχει καμμία αρμοδιότητα να δίνει οποιεσδήποτε εντολές.

Το γράμμα που έστειλε στους εκπαιδευτικούς και τους στέλνει σε άλλο σχολείο, το έγραψε  στις 7 Ιούλη αλλά το έστειλε στις 18 Αυγούστου αλλά οι αίθουσες κλείστηκαν στις 10 Αυγούστου από μια μικρή ομάδα διασπαστών που θέλουν να διαλύσουν το σχολείο μαζί με την Κιούση και να προετοιμάσουν την ιδιωτικοποίησή του.

Σήμαρα λοιπόν έγιναν εγγραφές και στα δύο σχολεία. Στο σχολείο των διασπαστών γράφτηκαν 13 μαθητές (10 στο δημοτικό και 3 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενώ στο Åsö gymnasium 75 μαθητές ενώ έχουν γραφεί ακόμα πάνω από 180 μαθητές. Δηλαδή στο Σαββατιάτικο σχολείο είναι πάνω από 250 μαθητές με δύο εκπαιδευτικούς που παρουσιάστηκαν και στο διασπαστικό σχολείο 13 μαθητές με 14 εκπαιδευτικούς. ΣΚΑΝΔΑΛΟ!!! Σήμερα Κυριακή 22 Αυγούστου μάθαμε ότι στο διασπαστικό σχολείο γράφτηκαν μόλις 11 μαθητές και όχι 13 και στο Åsö gymnasium τουλάχιστον 117 μαθητές.

Και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη για το τι μέλλει γενέσται, μιας και οι εκπαιδευτικοί σαν λειτουργοί, δεν πρέπει να μαθαίνουν στα παιδιά την υποτέλεια, το σκύψιμο της μέσης αλλά να διαμορφώνουν κριτικές συνειδήσεις. Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πρώτυπο στους μαθητές τους.  Η στάση των περισσοτέρων εκπαιδευτικών εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιά πρέπει να είναι τελικά η στάση ενός εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη. Πως γίνεται να τηρούν αυτή την στάση απέναντι σε μια αρχή (συντονίστρια εκπαίδευσης) που δεν υφίσταται, συμφωνα με το ΦΕΚ B 1291 – 11.08.2010.

Εκεί αναγράφεται το εξής:

«Αριθμ. Φ.821/2044Ε/96188/Ζ1 (4)

Επανακαθορισμός περιοχής ευθύνης Συντονιστών Εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών αρχών του
εξωτερικού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2413/96 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124, τ.Α΄).
2. Την υπ΄αριθ. Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/24.07.1996 (ΦΕΚ 707/06/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της έδρας και της περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του εξωτερικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ. αριθμ. Φ.821/Σ34/Ζ1/281/20−1−1999 (ΦΕΚ 88/99τ. Β΄), Φ.821/Ζ42/Ζ1/2135/12.06.2000 (ΦΕΚ 824/2000 τ.Β΄), 17362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φ.821/Κ617/Ζ1/4319/19/10/2001 (ΦΕΚ 1491/2001 τ.Β΄), Φ.821/Σ221/Ζ1/2414/8−06−2001 (ΦΕΚ 791/2001 τ.Β΄), Φ.821/ Σ1072/Ζ1/46401/13.05.2003 (ΦΕΚ631/2003 τ.Β΄), Φ.821/ 337Σ/Ζ1/5972/18.2.2003 (ΦΕΚ 191/2003 τ.Β΄), Φ.821/6Ε/ Ζ1/245/2.1/2006 (ΦΕΚ 24/2006 τ.Β΄), Φ.821/253Α/13477/ Ζ1/2.2.2007 (ΦΕΚ 188/2007 τ.Β΄), και Φ.821/2715Α/110781/ Ζ1/28−08−08 (ΦΕΚ 1915/2008 τ.Β΄).
3. Την υπ. αρ.1120/Η/7−01−2010 (αρ.1/ΦΕΚ/τ.Β΄/8−01−2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
4. Την ανάγκη επανακαθορισμού της περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την ανωτέρω Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/ 24.07.1996 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 707/96 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ως προς τα εξής: Καθορίζουμε ως εξής την περιοχή ευθύνης για την άσκηση αρμοδιότητας των Συντονιστών Εκπαίδευσης στις Ελληνικές Αρχές του εξωτερικού:
Ι. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στο Σύδνεϋ και στην Αδελαΐδα.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων θέσεων (Νέα Νότιο Ουαλία, την πρωτεύουσα Καμπέρα, το προάστιο Κουήμπιαν, το Κουίνσλαντ, τη Ν. Ζηλανδία, Αδελαΐδα, Νότια Αυστραλία, Βόρεια Αυστραλία και Δυτική Αυστραλία) εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας της Μελβούρνης.
ΙΙ. ΚΑΝΑΔΑ
Καταργούμε τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης της καταργούμενης θέσης (QUEBEC, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, PRINCE EDWARD ISLAND, NEW FOUNDLAND, LABRADOR), εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο.
III. H.Π.Α
Καταργούμε τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης της καταργούμενης θέσης (ALASKA, ARIZONA, UTAH, MONTANA, WYOMING, COLORADO, NEW MEXICO, WASHIGTON STATE, OREGON, CALIFORNIA, NEVADA, IDAHO, HAWAI), εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Σικάγο.
IV. ΒΟΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, και στο Παρίσι.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων θέσεων (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία) εντάσσονται:
α) στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στις Βρυξέλλες για τις χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
β) στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λονδίνο για τις χώρες: Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία.
V. ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ (ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ)
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Μόσχα και το Βουκουρέστι.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων θέσεων (Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Βοσνία−Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ Σκόπια) εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μαριούπολης.
VI. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη και η περιοχή διοικητικής ευθύνης των ανωτέρω θέσεων εντάσσεται στο Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο. Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ και δημιουργείται ενιαία θέση Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ στην περιοχή ευθύνης του οποίου εντάσσονται και οι ομόσπονδες χώρες HESSEN, RHEINLAND−PFALZ και SAARLAND.
Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο και δημιουργείται ενιαία θέση Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»