Προς τους πτυχιούχους ομογενείς εκπαιδευτικούς

Δημοσιεύουμε την επιστολή της Αντ. Βαλαβάνη, Αναπληρώτριας Συντονίστριας Εκπαίδευσης, με θέμα την καταγραφή των πτυχιούχων ομογενών εκπαιδευτικών.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ
ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ
ΛΟΝΔΙΝΟΥ
       1a Holland Park
       London W11 3TP
     Τηλ: 020 7221 0093
      Fax: 020 7243 4212
education@greekembassy.org.uk
Λονδίνο 20 Απριλίου 2011
Φ. 11 / 369
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση καταγραφής ομογενών εκπαιδευτικών
ΣΧΕΤ:Φ.821/886
Ε
/47853/Ζ1/19-04-2011/ΥΠΠΔΜΘ/ΤΜΗΜΑ Β’
Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού, σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης
και της ποιοτικής αναβάθμισης της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στο εξωτερικό,
επιδιώκει την καλύτερη συνεργασία και αξιοποίηση των ομογενών και
αποσπασμένων εκπαιδευτικών, ώστε να εξασφαλίζεται η αλληλεπίδραση και η
ανατροφοδότηση των εκπαιδευτικών πρακτικών στην Ελλάδα και στη
διασπορά.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΥΠΔΒΜΘ προτίθεται να προχωρήσει στην
χαρτογράφηση του αριθμού των ομογενών εκπαιδευτικών , πτυχιούχων
ελληνικών ή ξένων αναγνωρισμένων Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
κριτήριο το οποίο αποτελεί τυπικό προσόν διορισμού σε θέσεις εκπαιδευτικών
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Eκπαίδευσης της ημεδαπής.
Κατά συνέπεια, παρακαλούμε τους ομογενείς εκπαιδευτικούς που
ενδιαφέρονται να καταγραφούν να υποβάλουν σχετική αίτηση και βιογραφικό
σημείωμα μέχρι τις 9 Μαΐου 2011 στο Γραφείο Εκπαίδευσης Λονδίνου.
                   Η Αναπλ. Συντονίστρια Εκπαίδευσης
   Αντωνία Βαλαβάνη
Advertisements

Λήγει την Τετάρτη η προθεσμία για δηλώσεις στο Κτηματολόγιο των κατοίκων εξωτερικού

Από το in.gr

Λήγει αύριο, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους ομογενείς και, όπως όλα δείχνουν, δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, οι αρμόδιοι της Εταιρείας του Κτηματολογίου εκτιμούν ότι δεν χρειάζεται παράταση, καθώς στο τρέχον πρόγραμμα των 107 περιοχών της χώρας τα δικαιώματα τα οποία έχουν δηλώσει οι ομογενείς αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των δηλώσεων του προγράμματος των 5,7 εκατ. δικαιωμάτων. 

Ο μεγαλύτερος αριθμός δικαιωμάτων των ομογενών φαίνεται ότι βρίσκεται στα προγράμματα που θα ακολουθήσουν, δηλαδή σε αυτά που περιλαμβάνουν ημιαστικές και κυρίως αγροτικές περιοχές. 

Πάντως το τρέχον πρόγραμμα θα βρίσκεται σε εξέλιξη και μετά το τέλος του χρόνου όχι μόνο για τους εκπρόθεσμους, οι οποίοι θα υποβάλλουν δηλώσεις με πρόστιμο, αλλά και για όσους έχουν πάρει αποδεικτικό εμπρόθεσμης υποβολής.