Ο αγώνας του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων έφερε αποτελέσματα!

Τελικά μετά από πολλούς αγώνες με παραστάσεις, γράμματα, τηλέφωνα και την συμπαράσταση όλων των γονιών, μαθητών, μερικών εκπαιδευτικών και την συντριπτική πλειοψηφία των μαζικών φορέων όπως η Ομοσπονδία Ελληνικών συλλόγων και κοινοτήτων Σουηδίας και τους ελληνικούς συλλόγους στην περιοχή της Στοκχόλμης, το Υπουργείο Παιδείας έστειλε έγγραφο που ειδοποιεί τους εκπαιδευτικούς να είναι στην θέση τους το Σάββατο 28 Αυγούστου 2010, στο σχολείο, Åsö gymnasium, που έχει νοικιάσει ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων μαθητών Στοκχόλμης.

Διαβάστε περισσότερα στην ιστοσελίδα του συλλόγου

Εδώ το έγγραφο από το Υπουργείο Παιδείας


Μία ακόμη παρανομία και απάτη της πρώην συντονίστριας εκπαίδευσης Σταυρούλας Κιούση

Σήμερα παρουσιάζουμε ένα έγγραφο που έπεσε στα χέρια μας και δείχνει ότι η πρώην συντονίστρια εκπαίδευσης Σταυρούλα Κιούση δεν υπάκουσε στις εντολές του προισταμένου της και σε συνεργασία με τους διασπαστές του Ελληνικού σχολείου, έστειλε τους εκπαιδευτικούς αλλού.

Η κ. Κιούση κάνει τα πάντα έτσι ώστε οι φίλοι της και με το δικό της χεράκι, να διαλύσουν το σχολείο στη Στοκχόλμη.Οι προσπάθειες για το κλείσιμο του ελληνικού Σαββατιάτικου σχολείου συνεχίζονται

Σήμερα 21 Αυγούστου συγκεντρώθηκαν πολλοί γονείς στο Åsö gymnasium, τον χώρο του Σαββατιάτικου σχολείου και του συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του ελληνικού σχολείου της Στοκχόλμης. Γύρω στους 90 γονείς συζήτησαν τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με την παρέμβαση της πρώην συντονίστριας, Σταυρούλας Κιούση. Κατέληξαν σε κάπιοες ενέργειες που θα γίνουν την επόμενη βδομάδα.

Σύμφωνα με την εφημερίδα της κυβέρνησης από τις αρχές Αυγούστου έχει καταργηθεί η θέση του συντονιστή εκπαίδευσης Στοκχόλμης και άρα η κ. Κιούση δεν έχει καμμία αρμοδιότητα να δίνει οποιεσδήποτε εντολές.

Το γράμμα που έστειλε στους εκπαιδευτικούς και τους στέλνει σε άλλο σχολείο, το έγραψε  στις 7 Ιούλη αλλά το έστειλε στις 18 Αυγούστου αλλά οι αίθουσες κλείστηκαν στις 10 Αυγούστου από μια μικρή ομάδα διασπαστών που θέλουν να διαλύσουν το σχολείο μαζί με την Κιούση και να προετοιμάσουν την ιδιωτικοποίησή του.

Σήμαρα λοιπόν έγιναν εγγραφές και στα δύο σχολεία. Στο σχολείο των διασπαστών γράφτηκαν 13 μαθητές (10 στο δημοτικό και 3 στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) ενώ στο Åsö gymnasium 75 μαθητές ενώ έχουν γραφεί ακόμα πάνω από 180 μαθητές. Δηλαδή στο Σαββατιάτικο σχολείο είναι πάνω από 250 μαθητές με δύο εκπαιδευτικούς που παρουσιάστηκαν και στο διασπαστικό σχολείο 13 μαθητές με 14 εκπαιδευτικούς. ΣΚΑΝΔΑΛΟ!!! Σήμερα Κυριακή 22 Αυγούστου μάθαμε ότι στο διασπαστικό σχολείο γράφτηκαν μόλις 11 μαθητές και όχι 13 και στο Åsö gymnasium τουλάχιστον 117 μαθητές.

Και οι ίδιοι εκπαιδευτικοί έχουν ευθύνη για το τι μέλλει γενέσται, μιας και οι εκπαιδευτικοί σαν λειτουργοί, δεν πρέπει να μαθαίνουν στα παιδιά την υποτέλεια, το σκύψιμο της μέσης αλλά να διαμορφώνουν κριτικές συνειδήσεις. Ο/Η εκπαιδευτικός πρέπει να είναι πρώτυπο στους μαθητές τους.  Η στάση των περισσοτέρων εκπαιδευτικών εγείρει ερωτήματα σχετικά με το ποιά πρέπει να είναι τελικά η στάση ενός εκπαιδευτικού μέσα και έξω από την τάξη. Πως γίνεται να τηρούν αυτή την στάση απέναντι σε μια αρχή (συντονίστρια εκπαίδευσης) που δεν υφίσταται, συμφωνα με το ΦΕΚ B 1291 – 11.08.2010.

Εκεί αναγράφεται το εξής:

«Αριθμ. Φ.821/2044Ε/96188/Ζ1 (4)

Επανακαθορισμός περιοχής ευθύνης Συντονιστών Εκπαίδευσης των ελληνικών διπλωματικών αρχών του
εξωτερικού.
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Tις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Ν. 2413/96 «Η ελληνική παιδεία στο εξωτερικό, η διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 124, τ.Α΄).
2. Την υπ΄αριθ. Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/24.07.1996 (ΦΕΚ 707/06/τ.Β΄) απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, περί καθορισμού της έδρας και της περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης των Ελληνικών Διπλωματικών και Προξενικών Αρχών του εξωτερικού, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ. αριθμ. Φ.821/Σ34/Ζ1/281/20−1−1999 (ΦΕΚ 88/99τ. Β΄), Φ.821/Ζ42/Ζ1/2135/12.06.2000 (ΦΕΚ 824/2000 τ.Β΄), 17362 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Φ.821/Κ617/Ζ1/4319/19/10/2001 (ΦΕΚ 1491/2001 τ.Β΄), Φ.821/Σ221/Ζ1/2414/8−06−2001 (ΦΕΚ 791/2001 τ.Β΄), Φ.821/ Σ1072/Ζ1/46401/13.05.2003 (ΦΕΚ631/2003 τ.Β΄), Φ.821/ 337Σ/Ζ1/5972/18.2.2003 (ΦΕΚ 191/2003 τ.Β΄), Φ.821/6Ε/ Ζ1/245/2.1/2006 (ΦΕΚ 24/2006 τ.Β΄), Φ.821/253Α/13477/ Ζ1/2.2.2007 (ΦΕΚ 188/2007 τ.Β΄), και Φ.821/2715Α/110781/ Ζ1/28−08−08 (ΦΕΚ 1915/2008 τ.Β΄).
3. Την υπ. αρ.1120/Η/7−01−2010 (αρ.1/ΦΕΚ/τ.Β΄/8−01−2010) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Παρασκευής Χριστοφιλοπούλου και Ιωάννη Πανάρετου».
4. Την ανάγκη επανακαθορισμού της περιοχής ευθύνης των Συντονιστών Εκπαίδευσης του εξωτερικού.
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προ−
ϋπολογισμό, αποφασίζουμε: Τροποποιούμε την ανωτέρω Φ.821.2/Σ467/Ζ1/3523/ 24.07.1996 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 707/96 τ.Β΄), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε, ως προς τα εξής: Καθορίζουμε ως εξής την περιοχή ευθύνης για την άσκηση αρμοδιότητας των Συντονιστών Εκπαίδευσης στις Ελληνικές Αρχές του εξωτερικού:
Ι. ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στο Σύδνεϋ και στην Αδελαΐδα.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων θέσεων (Νέα Νότιο Ουαλία, την πρωτεύουσα Καμπέρα, το προάστιο Κουήμπιαν, το Κουίνσλαντ, τη Ν. Ζηλανδία, Αδελαΐδα, Νότια Αυστραλία, Βόρεια Αυστραλία και Δυτική Αυστραλία) εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας της Μελβούρνης.
ΙΙ. ΚΑΝΑΔΑ
Καταργούμε τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόντρεαλ.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης της καταργούμενης θέσης (QUEBEC, NEW BRUNSWICK, NOVA SCOTIA, PRINCE EDWARD ISLAND, NEW FOUNDLAND, LABRADOR), εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Τορόντο.
III. H.Π.Α
Καταργούμε τη θέση του Συντονιστή Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Σαν Φρανσίσκο.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης της καταργούμενης θέσης (ALASKA, ARIZONA, UTAH, MONTANA, WYOMING, COLORADO, NEW MEXICO, WASHIGTON STATE, OREGON, CALIFORNIA, NEVADA, IDAHO, HAWAI), εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Ελληνικό Γενικό Προξενείο στο Σικάγο.
IV. ΒΟΡΕΙΑ – ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Στοκχόλμη, και στο Παρίσι.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων θέσεων (Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία) εντάσσονται:
α) στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στις Βρυξέλλες για τις χώρες: Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία.
β) στο Συντονιστή Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Λονδίνο για τις χώρες: Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Λετονία, Εσθονία.
V. ΧΩΡΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ – ΧΩΡΕΣ ΚΑΚ (ΚΟΙΝΟΠΟΛΙΤΕΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ)
Καταργούμε τις θέσεις των Συντονιστών Εκπαίδευσης με έδρες τα Γενικά Προξενεία της Ελλάδας στη Μόσχα και το Βουκουρέστι.
Η περιοχή διοικητικής ευθύνης των καταργούμενων θέσεων (Ρωσία, Καζακστάν, Κιργιζία, Λευκορωσία, Ουζμπεκιστάν, Τατζικιστάν, Τουρκμενιστάν, Βοσνία−Ερζεγοβίνη, Κροατία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Σλοβενία, ΠΓΔΜ Σκόπια) εντάσσεται στο Συντονιστή Εκπαίδευσης Μαριούπολης.
VI. ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Στουτγάρδη και η περιοχή διοικητικής ευθύνης των ανωτέρω θέσεων εντάσσεται στο Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Μόναχο. Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ και δημιουργείται ενιαία θέση Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ στην περιοχή ευθύνης του οποίου εντάσσονται και οι ομόσπονδες χώρες HESSEN, RHEINLAND−PFALZ και SAARLAND.
Καταργούνται οι θέσεις των Συντονιστών (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο και δημιουργείται ενιαία θέση Συντονιστή (Α/θμιας και Β/θμιας) Εκπαίδευσης με έδρα το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στο Βερολίνο.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ανωτέρω αποφάσεις.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 2 Αυγούστου 2010
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΝΑ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ»

Εκλογές στο σύλλογο γονέων και κηδεμόνων (Σαββατιάτικο) στις 7 Νοεμβρίου

Αποτελέσματα των εκλογών

 

Stockholm  den 27 okt. 2009   Interimsstyrelsen

Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Ελλήνων Μαθητών Στοκχόλμης.

Ανακοινωση του Προεδρείου της Γενικής Συνέλευσης και Προσωρινού ΔΣ του Συλλόγου.

Στοκχόλμη 27 10 2009.

Σας γνωρίζουμε ότι συμφωνα με τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης της 18 Οκτώβρη 2009:

Η γενική συνέλευση του Συλλόγου συνεχίζεται στις 7 Νομεμβρίου και ώρα 9.30 έως 13.00 στο Åsö με τα παρακάτω σημεία:

  1. Εκλογή νέου ΔΣ (οι εκλογές διεξάγονται απο 9.30 ως 11.00)
  2. Εκλογή νέας Εξελεγτικής Επιτροπής
  3. Εκλογή Επιτροπής Αναθεώρησης Καταστατικών
  4. Καθορισμός ημερομηνίας Καταστατικής Συνέλευσης για ψήφιση νέου καταστατικού
  5. Υπόλοιπα θέματα
  6. Πέρας γενικής συνέλευσης

Σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης το ψηφοδέλτιο αποτελείται απο τους κάτωθι 16 γονείς σε αλφαβητική σειρά:

Ηλιόπουλος Αθανάσιος

Καίσαρης Αθανάσιος

Καλλίνικος Γιώργος

Καρολίδης Περικλής

Λυκάκης Σπύρος

Μάττος Ιωάννης

Μπούτζας Λάμπρος

Νικολαίδης Ηλίας

Νικολόπουλος Ευάγγελος

Παπαξάνθης Κωνσταντίνος

Παππάς Νίκος

Πάσχου Ελισάβετ

Πορτουλίδης Νικόλαος

Σαββίδου Ελένη

Σαββίδου Στυλιανή

Σελβίδου Αγάπη

Η Γενική συνέλευση επίσης αποφάσισε ότι όσα μέλη επιθυμούν μπορούν προσέλθουν και να καταβάλουν την συνδρομή τους στο προσωρινό ΔΣ. Ολοι οι γονείς σε όλα τα τμήματα έχουν δικαίωμα συμμετοχής. Η εκλογή ΔΣ γίνεται σύμφωνα με το καταστατικό άρθρο 8.1 στη Γενική Συνέλευση.

Σας γνωρίζουμε επίσης ότι οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ελήφθηκαν συμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού,  μετά απο ψηφοφορίες και μάλλιστα με πολύ μεγάλες πλειοψηφίες.

Το Προεδρείο της Συνέλευσης και προσωρινό ΔΣ του Συλλόγου.

Κωνσταντίνου Γεώργιος (πρόεδρος)

Τιμολέων Κωνσταντίνος

Μανωλέας Κωνσταντίνος

Πελεκη Φρόσω (γραμματέας)

Συνάντηση ΟΕΣΚΣ με το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων ελλήνων μαθητών Στοκχόλμης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

 

Συνάντηση με πνεύμα φιλικό και σε ατμόσφαιρα εγκαρδιότητας έγινε τη Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2008, μεταξύ Προεδρείου της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας και Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Ελλήνων Μαθητών Στοκχόλμης. Η συνάντηση έγινε στα γραφεία της Ομοσπονδίας και συμμετείχαν σ΄αυτήν από πλευράς Προεδρείου της Ομοσπονδίας οι:

 

Κομνηνός Χαϊδευτός, πρόεδρος

Κώστας Φουκάκης, αντιπρόεδρος

Πάνος Ουλής, γραμματέας και

Κώστας Σαββίδης, μέλος

 

Από πλευράς Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Στοκχόλμης πήραν μέρος οι:

 

Ηλίας Νικολαϊδης, πρόεδρος

Βαγγέλης Νικολόπουλος, αντιπρόεδρος

Νίκος Μιχόπουλος, γραμματέας

Lennart Andersson, ταμίας

Χριστόφορος Ζωτιάδης, μέλος και

Ιωάννης Γρανούζης, μέλος

 

Στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης ο πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Νέων Σουηδίας Αλέξης Μουσχοπάνης.

 

Ο σκοπός της συνάντησης δεν ήταν μόνο εθιμοτυπικός αλλά και ουσιαστικός. Μετά από διεξοδική, διαλογική συζήτηση οι δυο πλευρές κατέληξαν στα παρακάτω:

 

  1. Να δημιουργηθεί κοινή ομάδα εργασίας που θα εξετάσει και θα προτείνει κοινές εκδηλώσεις.
  2. Να γίνει μια μεγάλη ανοιχτή συζήτηση με θέμα τι σχολείο θέλουμε.
  3. Ναγίνει ενημέρωση για το πρόγραμμα «Επάνοδος».
  4. Να απονεμηθούν υποτροφίες στο τέλος της σχολικής χρονιάς από την Ελληνική Ομοσπονδία Νέων Σουηδίας και την Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.

 

Τέλος το Προεδρείο του ΔΣ της Ομοσπονδίας διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των γονέων και των κηδεμόνων ότι η Ομοσπονδία θα βρίσκεται στο πλευρό τους σε όλα τα θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και τη μόρφωση των Ελλήνων μαθητών της Στοκχόλμης.

 

Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας