Έκθεση ελλήνων καλλιτεχνών 4ΧΘεσσαλονίκη – Utställning av grekiska kostnärer 4XThessaloniki